Geluid

MINDER LAWAAI

Het geluid dat een wagen maakt, is een combinatie van motorgeluid en rolgeluid. Als u sneller rijdt dan 30 km/u, wordt het rolgeluid sterker dan het motorgeluid. Door te kiezen voor een stillere band, kan u zorgen voor minder rolgeluid en dus minder geluidshinder door het verkeer.
De Wereldgezondheidsorganisatie berekende dat we in West-Europa jaarlijks een miljoen gezonde levensjaren verliezen door geluidsoverlast van verkeer. We slapen minder goed door het lawaai en ergeren er ons aan.

De informatie over het rolgeluid vindt u onderaan het bandenlabel. Het wordt gemeten door de wagen te laten rijden met een snelheid van 80 km/u en met de motor uitgeschakeld. Naast het icoontje staat het gemeten rolgeluid van de banden tijdens de test. Een wagen uitgerust met banden van klasse A is 3 dB stiller dat die met banden van klasse C. Hoewel dat niet veel lijkt, betekent een daling van 3 decibel de helft minder geluidssterkte.